گفتگو

هدف ما از گفتگو مبادلات اطلاعات و نقد سازنده در جهت یافتن نکات مشترک فی مابین و آگاهی بیشتر از موضوع مورد گفتگو است. دراین راه از هرگونه پیش داوری و تعصب خودداری کرده و با فکری باز درجهت بررسی موضوع و هدف گفتگو تلاش میکنیم.

گفتگو انواع مختلفی دارد، منظور ما گفتگوی هدف دارد است، و برای رسیدن به هدف تمام تلاش خود را می نمائیم تا از حاشیه رفتن و پیش داوری خود داری نمائیم.

این بخش محلی است برای گفتگو و سئوال و جواب های دوستانه.

تنها محدودیت برای ساختن فردا، تردیدهای امروز است.

“فرانکلین روزولت”