مستند مهرگان
مستند مهرگان – اسطوره مهر ، قیام کاوه آهنگر و فلسفه جشن مهرگان – کاری از بهرام روشن ضمیر ،…
کوروش کبیر
او خود در منشور گلی‌اش نوشته است: من‌ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه چهار گوشه جهان. این…