بزرگان ايران‌زمين: فردوسی
این ویدئو در سال ۲۰۱۲ میلادی در یوتیوب بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است. فردوسی، شاعر ایرانی، یکی از شش بزرگ…
بزرگان ايران‌زمين: زرتشت
این ویدئو در سال ۲۰۱۲ میلادی در یوتیوب بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است. زرتشت یکی از شش بزرگ ایران‌زمین‌ به…